Contact phones0887-425-789    0889-043-980    0884-735-788

Контактен спрей – CONTACT CLEANER

Контактен спрей. Разгресител предназначен за бързо и ефективно почистване на нечистотии и отлагания върху електрическите и електронни системи в автомобилите и индустрията. Поддържа чисти кантактори, релета, свещи, превключватели и други електрически елементи.

Product code K1284
Packaging 420 мл