Ние сме сертифицирани в:

„ТСАКИ“ ООД притежава собствен Европейски лиценз от VDA – Verband за производство на AdBlue, както и сертификат за качство ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 14001:2015;

Сертификати

Лицензи

Отворете конфигуратурът