Лятна течност за чистачки - Excellent view

Excellent view - ароматизирана

Наливно AdBlue

Готови за употреба / концентрат

#

Налични опаковки

1, 3, 5, 10

#

Варел

208 литра

#

IBC

1000 литра

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Excellent view - Anti insect

Наливно AdBlue

Готови за употреба / концентрат

#

Налични опаковки

1, 3, 5, 10

#

Варел

208 литра

#

IBC

1000 литра

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Зимна течност за чистачки - Excellent view

Наливно AdBlue

Готови за употреба / концентрат

#

Налични опаковки

1, 3, 5, 10

#

Варел

208 литра

#

IBC

1000 литра

Течностите за чистачки Excellent view са предназначени да осигуряват оптимално почистване на стъкла без следи, при всякакви условия.

Зимната течност за чистачки Excellent view осигурява устойчивост на замръзване до -20°C и -60°C. Тя е създадена за лесно отстраняване на следи от лед и прах.

Антифриз

АНТИФРИЗ G11 СИН -76°C

Наливно AdBlue

Готови за употреба / концентрат

#

Налични опаковки

1, 3, 5, 10

#

Варел

208 литра

#

IBC

1000 литра

Нискозамръзваща охлаждаща течност, която се използва в охладителните системи на всички видове двигатели с вътрешно горене.

Външен вид/цвят Син
Мирис Слаб
Плътност при 20°С, g/ml 1.06 - 1.08
Разтворимост във вода разтворим
Налягане на парите < 1 mbar

Продуктът не съдържа вещества, нарушаващи озоновия слой, съгласно Регламент/ЕО/2073/2007

Продуктът не съдържа вещества, устойчиви органични замърсители, съгласно Регламент /ЕО/ 850/2004

Конц. Вода Темп. на кристал.C°
1ч. 0.5 ч. -57C°
1ч. 1.0 ч. -37C°
1ч. 1.5 ч. -27C°
1ч. 2.0 ч. -17C°

Антифриз концентрат G12 LONG LIFE - 80ºС

Наливно AdBlue

Готови за употреба / концентрат

#

Налични опаковки

1, 3, 5, 10

#

Варел

208 литра

#

IBC

1000 литра

Нискозамръзваща охлаждаща течност, която се използва в охладителните системи на всички видове двигатели с вътрешно горене.

Този продукт съдържа над 90% моноетилен гликол, който е биоразградимо вещество.

Висококачествен антифриз концентрат. Осигурява всесезонна защита на охладителната система на автомобила от замръзване, прегряване и корозия.

ANTIFREEZE LONG LIFE 30% 40% 50% 60% 70%
Дестилирана или дейонизирана вода 70% 60% 50% 40% 30%
Начална температура на кристализация -17C° -25C° -40C° -55C° -70C°
Отворете конфигуратурът