Телефони0887-425-789    0889-043-980    0884-735-788

Освен сертифициран производител на AdBlue с търговска марка BlueSky, ТСАКИ ООД внася и продуктите на FLACO – световен лидер в производството на оборудване за съхранение и зареждане на AdBlue, продуктите на  Krafft – лидер в международният пазар за химически продукти, продуктите на испанската компания Frenkit,  които произвеждат ремонтни комплекти за спирачни и амбреажни системи на леки и лекотоварни автомобили.