Телефони0887-425-789    0889-043-980    0884-735-788

Foodslip multi oil 60 е разработен за хидравлични системи и други механизми, в хранителната, фармацевтичната , козметичната и т.н. ,където се изисква масло със същия вискозитет и характеристики. Суровините са подбрани за ползване в механизми, където може да има случаен контакт с хранителни или фармацевтични продукти. Маслото е разработено в съответствие с US FDA 21CRF 178.3570 и покрива специфичните изисквания H-1 на USDA.

Арт. № K4541